PRIVATUMO POLITIKA

Paskutinis atnaujinimas 2020-09-22

DUOMENŲ PRIVATUMAS IR APSAUGA

Created with Love,  buveinė adresu Gilužio g.8-31 Vilnius 06279 (toliau – „ Created with Love“ arba „Mes“ ) šiame privatumo pranešime (toliau – Privatumo pranešimas ) apibrėžia vartotojo (toliau – Jūsų ), kuris naudojasi,   tvarką ir pagrindinius principus. www.mohairclothing.com  elektroninėje parduotuvėje ir (ar) perka produktus, renka asmens duomenis, tvarko ir saugo.

Asmens duomenys reiškia bet kokią informaciją, leidžiančią Jus tiesiogiai ar netiesiogiai identifikuoti. Asmens duomenys apima pavardę, vardą, gimimo datą, el. pašto adresą arba pašto adresą, telefono nr., interneto identifikatorių.

 „Created with Love“ renka ir saugo tik jūsų asmens duomenis, reikalingus „Created with Love“ operacijoms atlikti. Mes tvarkome asmens duomenis teisėtai, sąžiningai ir sąžiningai iš anksto nustatytais tikslais ir tiek, kiek jų reikia nustatytiems tikslams pasiekti. Tvarkydami asmens duomenis mes stengiamės užtikrinti, kad jūsų asmens duomenys būtų išsamūs, teisingi, konfidencialūs ir tinkamai saugomi.

Tvarkydami jūsų asmens duomenis, mes laikomės Bendrojo duomenų apsaugos reglamento, Lietuvos Respublikos asmens duomenų apsaugos įstatymo nuostatų ir galiojančiuose įstatymuose nustatytų duomenų tvarkymo reikalavimų.

Asmens duomenų rinkimas, saugojimas ir naudojimas

Mes renkame jūsų asmens duomenis, kai jūs juos atskleidžiate, norėdami įsigyti ar pasistengti pirkti produktus iš mūsų, kai naudojatės mūsų svetaine ar elektronine parduotuve arba kai turite kitų ryšių su „Created with Love“, pavyzdžiui, kuriate savo asmeninę sąskaitą mūsų el. parduotuvėje – apsipirkite, pateikite produktų užklausas, užsiregistruokite mūsų naujienlaiškiams, dalyvaukite žaidimuose ir kt.

Mes renkame ir tvarkome jūsų asmens duomenis šiais pagrindais:

 • Norėdami sudaryti ir (arba) vykdyti sutartį su jumis (pvz., Ketiname jus identifikuoti, apdoroti jūsų užsakymus, pateikti pirkimo ir (ar) finansinius dokumentus, užtikrinti produkto kokybę, išspręsti su produkto pristatymu ar pakeitimu susijusius klausimus ir pan. suteikti jums ypatingą informaciją apie „Created with Love“, jos veikimą, produktų asortimentą ir kt.);
 • Pateikite tiesioginės rinkodaros pasiūlymus, informaciją apie mūsų žaidimus ir lojalumo kampanijas, gavus jūsų sutikimą. Tiesioginės rinkodaros, žaidimų ir lojalumo kampanijų atveju jūsų asmens duomenys bus renkami ir tvarkomi tik gavus išankstinį jūsų sutikimą. Jei atskleidžiate savo duomenis naudodamiesi „Facebook“, patvirtinate, kad suprantate, jog „Created with Love“ paslaugų pasiūlymus galime siųsti jūsų kontaktiniu telefonu arba el. Paštu. Jūs turite teisę atsisakyti sutikimo arba jį bet kada vėliau atšaukti;
 • Gavę Jūsų sutikimą tvarkyti asmens duomenis. Atsižvelgdami į jūsų sutikimą, mes renkame ir apdorojame jūsų duomenis, jei jūs, juos atskleisdami, aiškiai sutinkate su jų naudojimu, taip pat kai galima daryti išvadą, kad sutikote, jog jūsų duomenys bus naudojami konkrečiam tikslui (pvz., Naujienlaiškio prenumerata). dalyvavimas apklausose, loterijose ar kainų laimėjimo veikloje pateikiant paraišką arba atsakant į bet kokius asmens duomenų prašymus);
 • Kur „Created with Love“ yra įpareigota tvarkyti asmens duomenis pagal galiojančius įstatymus, arba kai asmens duomenis reikia tvarkyti, norint atsižvelgti į teisėtus „Created with Love“ interesus (jei duomenų subjekto interesai nepaiso šių interesų).

Kokius duomenis mes renkame:

 • Prekybos ar tiesioginės rinkodaros tikslais galime rinkti paprastus asmens duomenis: adreso formas, pvz., Poną ar ponią, vardą, pavardę, el. Pašto adresą, telefono numerį, adresą, gimimo datą, lytį.
 • Mes taip pat renkame duomenis apie tai, kaip Jūs naudojatės mūsų svetaine ir elektronine parduotuve, pateikdami slapukus arba naudodami panašias su interneto naršymu susijusias technologijas.
 • Atsižvelgdami į jūsų sutikimą, mes galime rinkti kitus duomenis tokiu mastu ir tikslais, kurie apibrėžti gaunant jūsų sutikimą, pvz., Galime paprašyti kitų asmens duomenų, reikalingų sąskaitoms išrašyti, pristatyti gaminius, garantiniam aptarnavimui ar atsakyti į jūsų klausimus.

Duomenų perdavimas kitoms šalims: 

„Created with Love“ gali perduoti jūsų asmens duomenis kitoms įmonėms, t.y. „Created with Love“ turi teisę įtraukti į kitas įmones savo prekybos veiklą (pvz., Išleisti finansinius dokumentus, pristatyti jums produktus ir pan.) Arba tiesioginę rinkodarą (pvz., Kurti naujienlaiškius, organizuoti žaidimus ir kt.). Mes reikalaujame, kad mūsų partneriai tvarkytų jūsų asmens duomenis tik pagal mūsų nurodymus ir galiojančius įstatymus, reglamentuojančius asmens duomenų apsaugos klausimus.

„Created with Love“ garantuoja, kad jūsų asmens duomenys nebus atskleisti, išnuomoti ar kitaip neteisėtai perduoti trečiosioms šalims ar naudojami kitiems tikslams nei jie buvo surinkti iš pradžių. Tačiau mes pasiliekame teisę atskleisti informaciją apie Jus, jei to reikalaujame taikomų įstatymų nustatyta tvarka.

Kaip duomenų subjektas turite šias teises: 

 

 • Žinoti (būti informuotam), kad jūsų asmens duomenys yra tvarkomi;
 • Gauti prieigą prie savo asmeninių duomenų, kuriuos tvarko „Created with Love“;
 • Prašyti ištaisyti neteisingus, neišsamius ar netikslius duomenis;
 • Prašyti sunaikinti jūsų asmens duomenis, kai jie nebereikalingi surinktiems tikslams;
 • Prašyti, kad jūsų asmens duomenys būtų sunaikinti, jei jie tvarkomi neteisėtai, arba jei atšaukiate ar nesuteikiate sutikimo tvarkyti asmens duomenis, kai tai yra būtina;
 • Jūs turite teisę prieštarauti asmens duomenų tvarkymui arba atšaukti anksčiau duotą sutikimą;
 • Prašyti sustabdyti jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, esant laukiantiems ginčams arba kai būtina patikrinti tvarkymo teisėtumą, asmens duomenų tikslumą, taip pat tais atvejais, kai jums nebereikia jūsų duomenų, tačiau Jūs nenorite, kad juos sunaikintume mes;
 • Jei tai įmanoma techniniu požiūriu, turite teisę prašyti, kad jūsų asmens duomenys, surinkti susitarimo tikslais ar turint jūsų sutikimą, būtų jums pateikiami lengvai skaitoma forma, arba prašyti, kad jūsų asmens duomenys yra perduodami bet kuriam kitam duomenų valdytojui;
 • Bet kokie prašymai dėl jūsų asmens duomenų gali būti pateikiami asmeniškai, paštu arba elektroninėmis ryšio priemonėmis. Kontaktinę informaciją apie užklausą galite rasti čia. Gavę jūsų užklausą, galime paprašyti dokumentų ar informacijos, leidžiančios mums jus identifikuoti, taip pat bet kokios papildomos informacijos, susijusios su jūsų užklausa.
 • Gavę jūsų užklausą, mes atsakysime per 30 kalendorinių dienų nuo jūsų prašymo ir dokumentų, reikalingų mums atsakyti į jūsų prašymą, pateikimo dienos. Jei pateiksite prašymą raštu, mes taip pat atsakysime raštu ir informuosime jus apie jūsų priimtą sprendimą ir (ar) veiksmus, kurių ėmėmės be jūsų prašomos informacijos.
 • Jei reikia, mes sustabdysime tolesnį jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus saugojimą, kol bus patenkintas jūsų prašymas. Jei teisėtai atšaukiate savo sutikimą, mes nedelsdami, bet ne vėliau kaip per 30 kalendorinių dienų, sustabdysime jūsų asmens duomenų tvarkymą, išskyrus galiojančiuose įstatymuose nustatytus atvejus.
 • Jei mes atsisakome patenkinti jūsų prašymą, mes aiškiai paaiškinsime atsisakymo priežastis.
 • Mes kartą per kalendorinius metus nemokamai teikiame jūsų asmens duomenis. Jei jūsų prašymai yra per dideli, galime imti pagrįstą mokestį, atsižvelgdami į informacijos ar komunikacijos teikimo ar prašomų veiksmų administracines išlaidas.
 • Jei nesate patenkintas mūsų veiksmais ar atsakymu į jūsų prašymą, turite teisę apskųsti mūsų veiksmus ir sprendimus Valstybinėje duomenų apsaugos inspekcijoje.

„Created with Love“ stengiasi leisti jums įgyvendinti savo, kaip duomenų subjekto, teisę; tačiau mes pasiliekame teisę atmesti jūsų prašymus, kai to reikia norint užtikrinti:

 1. Mūsų teisinių įsipareigojimų įgyvendinimas;
 2. Valstybės saugumas ir gynyba;
 3. Viešoji tvarka, prevencija, tyrimas, nusikaltimų nustatymas ar baudžiamasis persekiojimas;
 4. Svarbių viešųjų ekonominių ir finansinių interesų laikymasis;
 5. Tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevencija, tyrimas ir nustatymas;

 „Facebook“ duomenų apsauga

„Creative with Love“ svetainėje naudojami facebook.com papildiniai. Šio socialinio tinklo savininkas yra „Facebook Inc.“, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, JAV („Facebook“).

Naudodamiesi mūsų svetaine, jūs atidarote svetainės puslapius naudodami šį papildinį ir prisijungiate prie „Facebook“ serverių, jūsų naršyklė gauna atitinkamą pranešimą ir papildinys pasirodo puslapyje. Tokiu būdu „Facebook“ pateikia informaciją apie jūsų naršymo istoriją mūsų svetainėje. Jei esate registruotas „Facebook“ vartotojas, „Facebook“ šią informaciją priskiria jūsų asmeninei „Facebook“ paskyrai. Jei naudojate papildinio funkcijas (pvz., Paspauskite mygtuką „Patinka“ arba palikite komentarą), šie duomenys taip pat priskiriami jūsų „Facebook“ paskyrai. Jei nenorite, kad „Facebook“ rinktų jūsų duomenis per mūsų tinklą, prieš apsilankydami mūsų svetainėje, turėtumėte atsijungti nuo „Facebook“.

Mes neturime jokios įtakos informacijos, kurią „Facebook“ renka naudodamas šį papildinį, mastui, todėl mes teikiame jums informaciją pagal savo dabartinį žinių lygį. Norėdami gauti daugiau informacijos apie „Facebook“ surinktus ir naudojamus duomenis, teises, kurias turite šiuo atžvilgiu, ir privatumo apsaugos mastą galite įtraukti į „Facebook“ privatumo pranešimus.

Teisė prieštarauti

Jei mes tvarkome jūsų asmens duomenų subjektą pagal jūsų sutikimą, jūs turite teisę bet kuriuo metu atšaukti savo sutikimą dėl visų ar bet kurių duomenų tvarkymo veiksmų. Jūsų sutikimo atsiėmimas neįpareigoja mūsų automatiškai sunaikinti jūsų duomenis arba pateikti jums informaciją apie jūsų tvarkomus jūsų asmens duomenis. Todėl, jei norite, kad tai padarytume, turite pateikti atskirą prašymą šiuo klausimu.

Jei norite įgyvendinti savo teisę nesutikti su duomenų tvarkymu, susisiekite su mumis „Created with Love“, Gilužio g.8-31 LT-06279 Vilnius arba rašykite el. paštu info@www.mohairclothing.com

Taisyklių atnaujinimas

Dėl nuolatinės technikos pažangos ar teisės aktų pakeitimų mes galime visiškai arba iš dalies atnaujinti arba pakeisti šį privatumo pranešimą be išankstinio įspėjimo. Todėl prieš naudodamiesi mūsų pasiūlymais, prašome perskaityti naujausią mūsų privatumo pranešimo versiją.

Atsakomybės apribojimas:

„Created with Love“ svetainėje gali būti nuorodų į trečiųjų šalių svetaines, produktus ar paslaugas, taip pat į socialinių tinklų plėtinius (pvz., „Facebook“). Šis privatumo pranešimas netaikomas trečiųjų šalių svetainėms, paslaugoms ir turiniui, todėl „Created with Love“ skubiai kviečia jus perskaityti trečiųjų šalių privatumo apsaugos politiką. Mes neprisiimame atsakomybės už galimai neteisėtą trečiosios šalies svetainės turinį ar kitus įstatymų pažeidimus.

Užklausa Created with Love

Jei turite kokių nors problemų, susijusių su mūsų privatumo pranešimu, nedvejodami susisiekite su mumis el . paštu info@mohairclothing.comEl. laiško temoje būtinai nurodykite „Duomenų apsauga“.